Eesti Metsa Abiks erakondade kaardistamine sai alguse Keskerakonnast

EMA organisatsiooni esindasid Toompea kohtumisel Helena Eenok ja Mati Sepp. Kuna Keskerakonnas endas on loodusteemalised küsimused tekitanud palju pingeid, siis meid võõrustanud nimed jätan antud juhul mainimata. 

Keskerakonna esimene küsimus oli seotud nende valimisprogrammiga, et milline on EMA hinnang valimislubadustele. Võtsin vastamise enda peale ning ütlesin otse ja ausalt välja: „See on nõrk ja üldsõnaline ega anna valijatele selgust, millist positsiooni Keskerakond looduse teemalistes küsimustes omab!” EMA liikmete suureks üllatuseks olid poliitikud minu seisukohaga sama meelt, et see ongi nõrk ja liiga üldsõnaline. Vabandati sellega, et erakonnas on palju suuri mõjuvõimsaid liikmeid ja üksmeel looduse hoidmise osas puudub. Tõnis Mölder soovib vähem raiuda, Erki Savisaar jällegi raiemahte tõsta ja ongi erakond kahte leeri jagunenud – ühed metsatööstuse poole kaldu ja teised loodushoidu pooldavad inimesed.

Kuid kui erakond ei suuda olulistes teemades saavutada üksmeelt ennem valimisi, on see kahjuks viide ka teatavale nõrgale juhtimispoliitikale erakonna eesotsas, sest ka teistes erakondades on erineva maailmavaatega inimesi. Sotsid otsustasid looduskaitse teed minna, olgugi, et sealgi on raiemeelseid inimesi. Samas EKRE jällegi on selgelt väljendanud, et RMK raiemahud ei tohi kuhugile poole langeda, vaid tuleb jätkata hetke mahtudes raiumisega, kuigi see kindlasti ärritab erakonna sees olevaid looduslähedasi poliitikuid, aga kui ladvik on EKRE-s nii otsustanud, siis ei vaidle sellele ennem valimisi avalikult EKRE poliitikud ka vastu.

Keskerakonna lootus on mõistagi saada võimuliitu, mis hakkab kujundama Eesti elu ja järge. Keskkonnaministri kandidaadina nähakse Tõnis Möldrit, aga samas pole mingit garantiid, et ta selle kohaga nõus oleks. Eelmine kogemus on veel värskelt meeles ja kindlasti metsatööstusemeelne erakonna pool ei lubaks Tõnist sellele ametisse ilma sisemise sõjata.

Raiemahtude langetamist erakonna valimisprogramm otsesõnu ei kajasta ja jätab kõik väga lahtiseks. On ainult sõnakõlksud, et rohkem tähelepanu Eesti metsade tervisele, mis on ka igati asjakohane, sest 2,33 miljoni hektari suurusest metsamaast on kahjustatud ca 800 000 ha. Kuid muret tekitav on valimislubadus suurendada 75 000 ha võrra metsamaad istutades. Istutada saab suurtes kogustes ennekõike metsatööstusele, ja kui seda veel tehakse sööti jäänud põllumaa arvelt, siis saab sealne elurikkus veelgi enam kannatada, alustades haruldastest käpalistest ja orhideedest, mis kahjuks löögi alla satuks. Ning põllumaale ei tohiks okaspuud istutada, vaid esimene põlvkond peaks olema lehtpuu, aga Eestis praktiliselt puudub edukas lehtpuu istutamine kuna valdavalt istutatakse ikkagi okaspuid. Põhjus, miks põllumaale ei tohiks istutada okaspuud tuleb erinevate seenkahjurite mõjust kasvavale metsale.

Lootustandev on lubadus suuremad metsaomanikele toetused ja kohalike elanike metsade kaitsmine. Samas, kui raiemahud ei vähene, siis pole ka lootust olulisi metsi kaitsta, sest süsteem lihtsalt raiub need ära.

Hetkel võib tõdeda, et Tõnis Möldrist on saanud Keskerakonna sees suur pais, mis hoiab tagasi tööstusmeelsete erakonnakaaslaste mõjuvõimu laiendust. Keskerakond liigitub loodusteemade osas kahe aialipi vahele ja keegi ei tea, kuhu poole nad tulevikus hoidma hakkavad. Kuigi iga erakond Eestis võiks olla omadega nüüdseks nii kaugele jõudnud, et valib selge seisukoha, kas hoiame loodust ja väldime ühtlasi Euroopa Liidule makstavaid trahve või rikastame väikese grupi inimeste rahakotti. On üsna selgeks saanud, et rahal on võim ja väga palju raha ja võimu Eestis elanikest on vähestel. Enamus inimestel on lihtsalt ainult üks hääl hääletuskasti juures ja kui meie inimesed seda õigesti kasutavad, on Eesti loodusel ja Eesti rahval tulevik.

Järgmine kohtumine peaks aset leidma EKRE-ga, seejärel Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid. Reformierakonnaga hetkel veel pole õnnestunud kontakti saavutada. Erakond Eestimaa Rohelistega on kujunenud argipäevane suhtlus, kuna sealsed inimesed tegelevad looduskaitse küsimustega pea igapäevaselt. Eesti 200 võib ka julgelt endast märku anda, kui soov on arutada loodusküsimusi avatult ja läbipaistvalt.

EMA poolt soovime Keskerakonnale valimistel edu. Loodame, et keskkonnahoid ja Tõnis Mölder suudavad erakonna sees teha maailmavaatelisi muudatusi. 

Tekst ja foto: Mati Sepp

Jaga

Teised uudised