Ettepanekud Märjamaa järtade MKA kaitsekorra muutmise eelnõule

Millal? 19.10.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil

1) täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja ning

2) karmistada piiranguvööndi piiranguid (keelata niitude ja looduslike rohumaade kündmine, niitmine enne 10. juulit, hekseldamine)

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet täpsustas, et hekseldamine ja kündmine on kaitsealal juba teiste õigusaktide tulemusena keelatud ning täpsustas väljatöötamise kavatsust sõnadega:

„Traditsioonilise niitmise ja karjatamise lakkamisele järgnev võsastumine, kadastumine ja roostumine on oluline niidukooslusteelurikkust ohustav tegur. Järjest suuremaks ohuteguriks on muutunud ka ehitustegevus ja
intensiivne põllumajandus (kündmine, väetamine, heinaseemne lisamine, biotsiidide kasutamine).”

Jaga

Teised uudised