Ettepanekud Mukri MKA kaitse-eeskirja muutmise eelnõusse

Millal? 16.10.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil:

1) Mitte arvata kaitse alt välja kõrge loodusväärtusega alasid, mis on praegu piiranguvööndis, aga mis uue plaani kohaselt kaotavad täielikult kaitse

2) Mitte muuta kaitsekorda sihtkaitsevööndist piiranguvööndiks aladel, kus asuvad kõrged loodusväärtused

3) Muuta kõrgete loodusväärtustega alade kaitse piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks

4) Lisada tõhusamat kaitset vajavad kõrge loodusväärtusega alad Mukri LKA-sse

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet nõustus ühe meie poolt välja pakutud metsaosa tsoneerimisega sihtkaitsevööndisse, mõnede teiste metsaosade puhul jätkuvad läbirääkimised RMK-ga, ettepanek piiri korrigeerida võeti vastu. Keskkonnaamet rõhutas, et kaitse-eeskirja muudatuste tagajärjel suurenes sihtkaitsevööndisse tsoneeritud ala 1000 hektari võrra.

Jaga

Teised uudised