Ettepanekud Oja liigikaitseala kaitse alt välja arvamise eelnõule

Millal? 2.11.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil

jätkuvalt Oja liigikaitseala kaitse alt maha võtmise asemel looduskaitsealaks muuta, hõlmates ka teisi ligiduses asuvaid loodusväärtuslikke alasid, mõistes hukka riigi poolse 28 aastat kaitse all olnud ala kahjustamise raiete ning kuivendamisega.

Mis seisus asi on? 18.11.2020 lükkas Keskkonnaamet EMA ettepanekud täies mahus tagasi.

Jaga

Teised uudised