Ettepanekud Porkuni MKA kaitse-eeskirja muutmise eelnõusse

Millal? 7.10.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil

1) täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja ning

2) muuta loodusväärtuslike alade kaitserežiim piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks

Mis seisus asi on? Kolm meie poolt soovitatud liiki lisati kaitse-eesmärkide nimistusse, elupaigatüüpe ei lisatud tehnilistel põhjustel, sihtkaitsevööndit ei suurendatud täiendavalt, kuna eelnevalt oli kogu MKA olnud piiranguvööndis ning sihtkaitsevöönd juba suurenes 518 hektari võrra.

Jaga

Teised uudised