Ettepanekud Soontaga looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

Millal? 30.12.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil

  • täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja kolme Loodusdirektiivi I lisa Natura elupaigaga ja II kategooria kaitsealuse liigi karvase kruupsamblikuga
  • muuta riigi omanduses olevad LD I lisa elupaigad ja II kaitsekategooria liikide elupaigad piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks
  • korrigeerida looduskaitseala piire viisil, mis lühendab looduskaitseala piire, vähendab selle fragmenteeritust, tõhustab kaitsealade kaitset ja hõlmab alad, mis peaksid mõtteliselt LKA juurde kuuluma

Mis seisus asi on? Ootame Keskkonnaameti vastust.

Jaga

Teised uudised