Ettepanekud Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõule (koos Rohelise Läänemaaga)

Millal? 24.01.2021

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil:

  • täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja kolme Natura elupaigatüübiga ja mitmete II ja III kaitsekategooria liikidega
  • arvata osad kõrge loodusväärtusega alad piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks
  • karmistada piiranguvööndi piiranguid (sh jätta lageraied keelatuks, nagu nad on kehtivas kaitse-eeskirjas)
  • lisada Vormsi MKA koosseisu täiendavaid kõrge loodusväärtusega alasid

Mis seisus asi on? Ootame Keskkonnaameti vastust.

Jaga

Teised uudised