Kivisaare liigikaitseala kaitse alt välja arvamise eelnõule

Millal? 22.06.2021

Miks?

Kivisaarel elavad haruldased liigid peavad jääma kaitse alla: Eesti Metsa Abiks on Keskkonnaametiga eriarvamusel Kivisaare liigikaitseala kaitse alt väljaarvamise osas.

Keskkonnaamet soovib hoolimata keskkonnaorganisatsioonide vastuseisust kaitse alt välja arvata Kivisaare liigikaitseala. Kivisaare liigikaitseala kaitse alt väljaarvamise korral võetaks  kaitse alt välja 64,8 ha suurune ala ja kaitse alla jääks vaid kaks püsielupaika kogupindalaga 5,3 ha. Eesti Metsa Abiks tegi oma vastavad ettepanekud, et seni kaitstud ala jääks looduskaitse alla. 

Kivisaare liigikaitsealal on registreeritud liike, kes vajavad spetsiaalset majandamise- või kaitsekorda. Kaitset vajavad ka nende potentsiaalsed elupaigad, kuhu tulevikus tagasi tulla, sest hästi korraldatud kaitseala peabki koosnema erinevatest aladest, kus looduslikel protsessidel on võimalus omas tempos areneda. 

EMA leiab, et Keskkonnaamet on oma varasema tegevusega Kivisaare liigikaitseala kahjustanud, liigikaitsealal sedavõrd palju raietegevust, mida nüüd omakorda tuuakse ettekäändeks ala kaitse alt välja arvamiseks. Samas loeme Maa-ameti Looduskaitse kaardilt järgmist: “Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Täpsemalt Looduskaitseseaduses.” 

EMA teeb ettepaneku muuta Kivisaare liigikaitseala looduskaitsealaks.

EMA juhib Keskkonnaameti tähelepanu, et kaitse alt välja arvataval alal on registreeritud järgmised kaitsealused liigid: I kategooria lind väike-konnakotkas, III kategooria lind herilaseviu, III kategooria sammaltaim sulgjas õhik ja III kategooria taim harilik ungrukold. Kivisaare liigikaitsealal on kinnitatud Natura elupaigad 9010*, 9050 ja 9080*, mis on Loodusdirektiivi I lisa elupaigad.

Eesti Metsa Abiks hinnangul on toodud argumendid piisavad veenmaks Keskkonnaametit selles, et Kivisaare liigikaitseala ei saa jätta kaitseta. EMA on kindlalt ala kaitse alt välja arvamise vastu. 

Mis seisus asi on? Ootame Keskkonnaameti vastust.

Jaga

Teised uudised