Keskkonnaamet ja RMK taotlevad 12.oktoobril sisse antud apellatsioonikaebusega, et ringkonnakohus tühistaks Tallinna Halduskohtu 12.09.2022 otsuse, mis tõi EMA-le ajaloolise võidu Natura 2000 alade raiete küsimuses

RMK viis asja lausa veel nii kaugele, et Riigimetsa Majandamise Keskus palub Tallinna Ringkonnakohtul menetluskulud jätta MTÜ Eesti Metsa Abiks kanda. Siinkohal meenutaks, et RMK-l on arvel pool miljardit eurot ja see on vägagi tähelepanuväärne ja esmakordne, et RMK palub oma kohtukulude kinni maksmist kodanike annetuste najal töötaval looduskaitseorganisatsioonil, kelle rahalised sissetulekud on üsna piiratud ja RMK-ga võrreldes lausa olematud. 

Ma nimetaks seda lausa kiusamiseks. Samas näitab see asjaolu seda, et EMA tegevus on RMK jaoks problemaatiline ja nende soov on kasutada kõiki võimalusi meie psühholoogiliseks mõjutamiseks. 

EMA-l oli lootus, et vähemalt Keskkonnaamet aktsepteerib Halduskohtu otsust ja saame liikuda tuleviku suunas, kus Natura 2000 alasid ei raiutaks enam massiliselt maha ilma mõjusid hindamata, aga läks nii nagu nende asjadega siin riigis ikka tükib minema. 

EMA-d kohtus esindavate Advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaatide Indrek Kuke ja Karin Marosovi sõnul asus EMA möödunud aasta veebruaris analüüsima, kui palju metsateatisi on Keskkonnaamet viimase aasta jooksul Natura 2000 aladel metsaraiete teostamiseks väljastanud. “Selgus, et ohus on kümnetel loodus- ja linnualadel paiknevad kaitsealused metsad ja püsielupaigad,” rääkis vandeadvokaat Indrek Kukk ja lisas, et kohtule esitatud kaebus puudutas metsateatisi kaheteistkümnel loodus- ja linnualal. Kaebust ei esitatud alade osas, kus mets oli juba maha võetud.

Euroopa Komisjon algatas hiljuti Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses sellega, et Eesti ei rakenda Natura 2000 aladel metsaraieid lubades asjakohaselt EL-i õiguses sätestatud keskkonnamõjude hindamise nõudeid.

“Euroopa Kohtu järjepideva praktika kohaselt tuleb iga tegevuse puhul, mis ei ole otseselt seotud Natura 2000 ala kaitse-eesmärgi saavutamisega, eeldada selle olulist keskkonnamõju. Ühelgi juhul ei ole vaidlustatud metsateatiste alusel raie teostamine olnud seotud kaitse-eesmärkide saavutamisega, mis tähendab seda, et läbi tulnuks viia asjakohane keskkonnamõjude hindamine, et üldse asuda kaaluma metsaraieks loa andmist,” kinnitas vandeadvokaat. 

RMK ja Keskkonnaameti soov, et Ringkonnakohus tühistaks Tallinna Halduskohtu otsuse on kurvaks tegev, aga selline see Eesti elu kord on, et loodusest hoolivad kodanikud peavad võitlema riigiasutustega lausa kohtus selleks, et meile kõigile oluline elukeskkond oleks hoitud.

Üks on siiski kindel ja liigselt kurvastada ei tasu, EMA Natura 2000 alade osas alla ei anna ja Euroopa Liidu tähtsusega kaitsealadel tuleb taastada kord. Näiteks Lahemaa Rahvuspark on täies koosseisus Natura 2000 ala ja sealne majandustegevus võtab hetkel kohati jalust nõrgaks. Seega EMA ettepanek on, et lööme korra majja ja kui muud moodi ei saa, siis kohtu abiga.

Eesti Metsa Abiks jaoks ja ka ühiskonna jaoks oli Halduskohtu otsus kindlasti rõõmu toov võit, aga sellega kaasnesid märkimisväärselt suured õiguskulud, millest oleme tasunud 23 483 eurot ja tasuda on tänase päeva seisuga vaja veel 5760 eurot. Seda raha hetkel EMA-l pole ja kui Sinul, hea lugeja, on vähegi võimalik meid toetada, siis nüüd on olukord, kus me väga vajame abi õiguskulude katmisega. Iga toetussumma, olgu see suurem või väikem, on määrava tähtsusega.

EMA seisab looduse ja Eesti ühiskonna heaolu ja tuleviku eest ja usume, et olete meile selles võitluses toeks ja koos saadab meid ka edu! 

Eesti Metsa Abiks on liitunud Annetuste kogumise hea tavaga (https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/) ja oleme ka tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas.

Vormista võimalusel püsitoetus siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/toeta/  

MTÜ EESTI METSA ABIKS

LHV: EE667700771002643778

Swedbank: EE852200221076735900

SEB: EE481010220291482223

Jaga

Teised uudised