PESITSUSRAHU PIDAMISE KOHUSTUS TULENEB SEADUSEST

Pesitsusaegse raierahu võimaldamine lindudele ei ole uus ega ootamatu kodanikuaktivistide nõudmine, vaid probleem, millele ornitoloogid juba üle kahekümne aasta Keskkonnaministeeriumi ja puidutööstuse tähelepanu on juhtinud, teavitab kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA).

Ehkki mitmed puidutööstuse esindajad väidavad, nagu oleks lindude pesitsusaegsete raiete peatamine käesoleval kevadel nende ärile hukutava mõjuga ning seda tehtavat nn aktivistide survel, siis tegelikult tuginetakse raiete peatamisel muu hulgas hiljutisele Euroopa Kohtu eelotsusele.

Euroopa Kohtu otsuses nr C-473/19 leidis kohus, et pesitsusaegse häirimise ja tapmise keeld laieneb kõikidele looduslikult esinevatele linnuliikidele nagu on kirjas ka EU linnudirektiivi artiklites 1 ja 5. Lisaks EU direktiividele on pesitsusaegne raietegevus vastuolus ka Looduskaitseseaduse §55-ga, mis keelab muu hulgas pesitsevate metsalindude häirimise ja pesade lõhkumise.

Seetõttu on Eesti Metsa Abiks kutsunud käesoleval kevadel inimesi üles pesitsusaegsetest raietest teavitama ja suunanud info omakorda Keskkonnaametile, et ebaseaduslik tegevus lõpetataks. Ehkki puidutööstus väidab avalikkusele, nagu oleks nende äri metsatööde piiramise tõttu rängalt kahjustatud, siis on tegelikkus peatatud vaid väike osa raietest, millele EMA riigiameti tähelepanu on juhtinud. Pesitsusaegne raietegevus ja lindude häirimine ning pesade hävitamine on endiselt akuutne probleem, mille lahendamiseks peab Keskkonnaministeerium pesitsusaegse raietegevuse piiramise nõude seadusesse viima.

Kodanikuühenduse hinnangul on Keskkonnaameti massiline teavitamine pesitsusaegsetest raietest äärmuslik lahendus. See abinõu võeti tarvitusele vaid seepärast, et Keskkonnaministeerium on spetsialistide ja kodanike aastaid kestnud palvetele vaatamata lasknud jätkuda olukorral, kus firmadel lubatakse raietöid teha, põhjendades seda väitega, et kuni lindude pesitsemist pole ametlikult tõendatud, siis ei saa ka kindel olla, et raietegevus neid kahjustaks. Ometi on üldtunnustatud tõsiasjaks, et kevadsuvisel ajal linnud metsas pesitsevad.

Puidutööstuse seisukoht, et riigiamet peab lähtuma nende ärihuvidest, aga mitte EU ja Eesti Vabariigi seadustest, on EMA hinnangul lubamatu. Ettevõtlusega kaasnevad paratamatud äririskid, aga nende vältimiseks ei saa nõuda riigilt seadustest mööda vaatamist.

Kodanikuühendus avaldab lootust, et Keskkonnaministeerium viib kiiremas korras kauaoodatud pesitsusaegse raiekeelu pidamise nõude seadusesse, nii et metsalinnud saaksid lõpuks võimaluse rahulikult pesitseda ja Keskkonnaamet ei peaks enam kannatama ebaloomuliku halduskoormuse all.

Jaga

Teised uudised