22.09.2017: EMA KOHTUB TEHASE KAVANDAJATEGA

 

Tänu EMA algatusele toimus kohtumine kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks delegaatide, tselluloositehast kavandava Est-For Investi ning Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajate vahel.

Kohtumine toimus ministeeriumide ühishoones ning selle peamiseks teemaks oli küsimus, kas Eesti ühiskonna ootused meie metsaressursi kasutamisele vastavad ettevõtjate plaanidele massiivsest tselluloositööstusest või eksisteerib ka alternatiivne nägemus.

Kodanikuühenduse delegaadid selgitasid, et juba ajakirjanduslikku kroonikat jälgides võib tõdeda, et ühiskonna tellimus säästvale metsanduspoliitikale eelnes tselluloositehase kavade avalikustamisele. Meenutagem, et Eesti metsanduspoliitika vastane meeleavaldus, mis oli ühtlasi ka EMA ametlikuks sündimise päevaks, toimus 16. detsembril 2016. Alles nädalaid hiljem avalikustati uudis, et Est-For Invest plaanib ehitada Eestisse hiiglasliku tselluloositehase, ning esmakordselt kuulis avalikkus sellest plaanist alles 10. jaanuaril 2017.

Selgitasime ettevõtjatele ja riigiametnikele, et Eesti metsadele peale pandud raiekoormus on üha tihedamas vastuolus teiste huvigruppide ootustega, kes näevad metsaressursis ka teisi väärtusi peale puidutööstuse arendamisvõimaluste. Kannatavad nii metsa ökoloogilised kui sotsiaalsed väärtused, aga samamoodi ka teised ettevõtjad (seiklusturismi arendajad, püsimetsnikud, jahimehed, kalamehed, loodusfotograafid, mesinikud jt). Küsimus ei ole selles, kas tselluloositehase rajamine suurendab Eesti raiemahtusid või mitte. Ühiskond ei rahuldu praeguse majandamiskoormusega ning soovitakse raiemahtude vähendamist, et päästa meie metsasid liigsest noorenemisest ning rohevõrgustiku hävinemisest.

Kokkuvõttes võib öelda, et saime ministeeriumi esindajatelt kinnituse selle kohta, et tegemist on alles sissejuhatava kohtumisega põhjalikule kaasamisprotsessile ning küsimus, kas selline tehas Eestisse üldse rajatakse, olevat nii ettevõtjate kui riigiametnike sõnul alles täiesti lahtine.

Kodanikuühendust esindasid meie üldprogrammi koordinaator Linda-Mari Väli, veespetsialist ja kalameeste esindaja Madis Messimas, erilahenduste koordinaator Indrek Vainu, keskkonnaspetsialist Terje Puudersell ja EMA jurist Sven Anton.

Rahandusministeeriumit esindas planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse peaspetsialist Birgit Parmas, Est-For Investi tegevjuhid Aadu Polli ja Margus Kohava ning ettevõtjate advokaat Jüri Raidla. Koosolekult võttis osa ka Harju maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse.

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised