28.12.2018: EMA JA KESKKONNAINSPEKTSIOON SÕLMISID VABA TAHTE KOOSTÖÖLEPINGU


Vahetult enne jõulupühi, toomapäeval (21.12) sõlmisid kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) ja Keskkonnainspektsioon (KKI) vaba tahte koostöölepingu, mille eesmärgiks on ühendada mõlemapoolsed jõupingutused metsaõigusnormide rikkumiste vastu võitlemisel. Lepingut on ette valmistatud kevadest saadik ehk üle poole aasta, ühtlasi oli tegemist KKI pikaaegse peadirektori Peeter Volkovi viimase olulise allkirjaga enne pensionile siirdumist.

Uno Luht ja Peeter Volkov Keskkonnainspektsioonist ja Maarika Kuhlberg ning Linda-Mari Väli kodanikuühendusest Eesti Metsa Abiks vastsõlmitud koostöölepingut esitlemas

Värske lepingu järgi panustab EMA kodanikuühenduse liikmete ja teiste huviliste harimisse ja nende teadlikkuse tõstmisse, selgitades ning propageerides kehtivaid metsanduslikke ja looduskaitsealaseid õigusnorme ja parimaid praktikaid. Kodanikuühendus aitab avastada erinevaid õigusrikkumisi looduskaitse valdkonnas ning teostab selleks avaliku info alusel ja igaüheõigusele tuginedes EMA-le laekunud kaebuste ja teadete esmast kontrolli. Kodanikuühendus on võtnud lepinguga endale ülesandeks edastada Keskkonnainspektsioonile ainult neid esmase kontrolli läbinud teateid, mille kohta kodanikuühendusel on avaliku info alusel olemas põhjendatud teadmine ja veendumus toimepandud võimalikust õigusrikkumisest.

Keskkonnainspektsioon omalt poolt kaasab vajadusel ja võimalusel ühenduse liikmeid metsanduslikku ja looduskaitselisse tegevusse ning võtab prioriteetsetena kodanikuühenduse poolt esmaselt kontrollitud teateid ja kaebusi võimalike rikkumiste kohta.

EMA aktivistid kontrollivad vabatahtlikult metsandusliku tegevuse seaduspärasust

Seega on koostöö üheks eesmärgiks suurendada kodanikuühenduse liikmete teadlikkust nii metsaõigusnormide rikkumiste avastamisel kui ka EMA poole pöördunud inimeste nõustamisel. Ühtlasi võimaldab selline koostöö vähendada Keskkonnainspektsioonile langevat koormust, sest võimaldab kodanikuühendusel paremini selekteerida selliseid teateid, millele inspektsioonil on vajalik reageerida.

EMA koostöö Keskkonnainspektsiooniga toimub kodanikualgatuse korras ja vabatahtlikkuse alusel ning ühendus tegutseb koostöös enda nimel ega saa koostööks täiendavaid õigusi, volitusi või vahendeid. Mõlemad osapooled tagavad parima võimaliku koostöö ja infovahetuse ning lepinguga võetud kohustustega ei kaasne osapooltel teineteise suhtes rahalisi kohustusi.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised