3.11.2017: EMA LINNUJAHIKOOSOLEKUL

 

Keskkonnaministeeriumis arutleti kaitsealadel korraldava linnujahi piirangute üle.

EMA poolt osales koordinaator Indrek Vainu. Esindatud olid nii ornitoloogid, loodusturismi ettevõtjad, jahimehed, põllumehed kui teised asjast huvitatud osapooled.

Diskussioon kaitsealadel korraldatava linnujahi üle muutus aeg-ajalt üsna teravaks, kuna põrkusid kaks täiesti erinevat nägemust – ühe poole meelest ei tohiks kaitsealadel üldse mingisugust jahti korraldada, teised jälle leiavad, et isegi kaitsealadele seatavad piirangud on liiast.

Sellegipoolest õnnestus EMA koordinaatoril Indrek Vainul saada jutule Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsiga, kellega koos leiti kolm punkti, kus linnujahi teemade puhul nii EMA kui jahimeeste huvid kattuvad:

1) salaküttimise tõkestamine,
2) lindude tapmise lubamine suvaliste maaomanike poolt, kes ei kuulu spetsialiseerunud organisatsioonidesse ja
3) RMK tapmiskvoodid kui sellised.

Loodame, et EMA ja jahimeeste vahel algab produktiivne koostöö, nii nagu ka teiste näiliselt vastandlike huvigruppide vahel.

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised