7.01.2019: EMA JÄTKAB LAGERAIETE VASTAST KAMPAANIAT KA UUEL AASTAL

Möödunud aasta 5. septembril alustas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kampaaniat „Lageraied ajalukku!“, mis on praeguseks hetkeks kogunud juba üle 2700 allkirja, olles seega Riigikogule esitamiseks küps. Kuna huvi allkirja anda pole vähenenud, vaid kasvab pidevalt, otsustas ühendus petitsiooni ülevalolekut pikendada 14. aprillini ning jätkata ka muid ulatuslike lageraiete negatiivsetest mõjudest teavitavaid üritusi. Lisaks on plaanis avada mitmeid käsitsi allkirjastamise punkte üle Eesti.

EMA ei soovi lageraiet kui metsamajandamisvõtet täielikult keelustada, sest Eestis kuuluvad väikesed lageraielangid ka kodanikuühenduse poolt eelistatud püsimetsana majandamise meetodite hulka ja nõmmemetsades tuleb neid nimelt raiuda, et mets teiseks metsatüübiks ei muutuks. Lankide maksimumpindala ulatusliku piiramise ja metsa uuenemisele seatud nõuete parandamisega saab aga hoida ära hiigellankide tekkimist, maastike killustamist ning metsa ökoloogiliste, sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste hüvede kahjustamist nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis.

Petitsioon taotleb lageraiete olulist piiramist riigimetsades, üleriigilise loomade- ja lindude pesitsuse aegse raierahu kehtestamist, looduslike pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist, looduskaitsealade terviklikkuse tagamist ja vähekindlustatud inimestele kohalikest riigimetsadest kättesaadava hinnaga küttepuude võimaldamist. Viimase punkti puhul lähtub ühendus seisukohast, et just rahva küttepuudega varustamine peaks olema RMK metsade puidukasutuse peamine funktsioon, aga mitte Lääne-Euroopa elektrijaamadesse pelletite pressimine või paberipuidukoormate saatmine Soome ja Rootsi tselluloositehastesse.

Lageraievastane rahvaalgatus „Lageraied ajalukku!“ („Avohakkuut historiaan!“) kogus Soomes viie kuuga üle 50 000 allkirja, jõudes nüüd kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) juhtimisel Eestisse. Keskkonnakaitseliste rahvaliikumiste globaalse koostöö tulemusel on kampaania liikunud edasi Leetu ning plaanis on minna ka Lätti ja Poola. Võimalusel viiakse kampaania veelgi kaugemale, sest laialdased lageraied sünnitavad ühiskondlikke ja looduskaitselisi vastuolusid peaaegu kogu maailmas.

  • Loe lageraie negatiivsete mõjude kohta lisaks aadressil www.lageraie.ee ja anna Rahvaalgatuse lehel oma allkiri pöördumisele, mille esitame Riigikogule, et riigimetsades lõppeks lageraiemajandus ja mindaks üle looduskeskkonda väärtustavale püsimetsandusele
  • Käsitsi allkirjastatava lehe faili leiad siit ning allkirjastatud lehtede EMA-ni toimetamiseks kirjuta meile abi@eestimetsaabiks.ee


Loe ja vaata lisaks:

Jaga

Teised uudised