9.01.2018: KESKKONNAKOMISJON TOETAB EMA

 

Riigikogu Keskkonnakomisjon toetas metsaseaduse muudatusettepanekut, mille EMA enne jõule ühes kaheteistkümne metsaühistu ja -organisatsiooniga üle andis. Ettepanekus on juhitud tähelepanu sellele, et Eesti metsanduse tuleviku planeerimisse peavad lisaks ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide esindajatele olema kaasatud ka kultuuriliste huvide esindajad. Usume, et see võimaldab paremini hoida meie looduslikke pühapaikasid ja Eesti metsamaastikulist pärimust.

„Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse,“ leidis Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, kelle hinnangul koostöö huvigruppidega aitab kaasa läbimõeldud ja tasakaalustatud metsanduse arengukava koostamisele.

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised