9.02.2018: EMA KUNSTIKONKURSS “METSA VÄÄRTUS”

 

EMA KUNSTIKONKURSS “METSA VÄÄRTUS”

TÄHELEPANU! KONKURSS ON LÕPPENUD!
Enam kui kahesaja laekunud tööga saab tutvuda veebigaleriis

Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks kutsub õpilasi osalema kunstikonkursil “Metsa väärtus” – tähtaeg on 15. aprillil 2018!

 • Osalema on oodatud kõik III kooliastme (7.-9. klass) ja gümnaasiumide õpilased.
 • Oodatud on kahemõõtmelised teosed, mõõtudega kuni 100 X 100 cm. Tööde arv autori kohta ei ole piiratud.
 • Oma idee väljendamiseks võib kasutada vabalt valitud tehnikat, näiteks joonistust, maali, graafikat, kollaaži, fotot, segatehnikat. Töö võib koosneda ka mitmest osast, kui tervik mahub eelmainitud mõõtudesse.
 • Tööle lisada etikett, kus on kirjas: töö pealkiri, kontseptsioon (kuni 1000 tähemärki), autori nimi, vanus, kool, juhendaja (kui on), kontaktandmed.
 • Tööd tuua või saata: MTÜ Eesti Metsa Abiks, Nõudmiseni, Narva mnt 1, 10101 Tallinn.
 • Tähtaeg: 15. aprill 2018.
 • Töid hindab kunstnikest, kunstiõpetajatest, bioloogidest ja EMA aktivistidest koosnev žürii. Võitjad kuulutatakse välja EMA kodulehel ja Facebooki lehel. Parimatest töödest koostatakse mööda Eestit reisiv näitus. Parimatele tunnustuseks osalemine loodusmatkal ning loodus- ja kunstiteemalised auhinnad. Tööde kättesaamine täpsustatakse pärast näituse lõppu.

Kutsume noori arutlema ja kunstiliselt väljenduma praegu väga päevakajaliste küsimuste üle!

 • Mis on metsa väärtus: puit või puud?
 • Mis juhtub, kui metsi liiga intensiivselt majandatakse?
 • Kuidas mõjuks puidu raiumise lõpetamine erinevatele liikidele, sealhulgas inimesele?
 • Kuidas võiks metsi majandada ja kuidas neid kaitsta?
 • Milline võiks olla tasakaal ja kas on võimalik koostöö erinevate huvigruppide vahel?

Mõtle Eesti metsade seisukorra ja tuleviku üle, aruta teistegagi ning avalda oma mõtteid kunstivahendeid kasutades. Uuri metsandusteemalist lisainfot ajakirjandusest ja EMA kodulehelt!

VAJAD ROHKEM INFOT VÕI ABI? Kirjuta!

Jaana Gerassimov
jaana@emaliikumine.ee

Jane Remm
jane@kunstikeskus.ee

 

Jaga

Teised uudised