16.06.2018: LOHUSALU PARKLAVAIDLUSES SAAVUTATI LOODUSSÄÄSTLIK KOMPROMISS

 
Kuu aega tagasi esitas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) ühes kohalike elanikega vaide Lääne-Harju vallavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule, millega kavandati rohevõrgustiku tuumalale kokku 215 parkimiskohaga parklaid, kusjuures kolm suurt parklat kavandati otse kaitsemetsadesse. Planeeringuga roheala tuumalasse kavandatavate parklate vastu seisid lisaks metsakaitseühendusele ka Lohusalu Poolsaare Loodusselts, teiste seas helilooja Arvo Pärt abikaasa Eleonoraga, näitlejatar Ülle Kaljuste ning palju avalikkusele rohkem ja vähem tuntud persoone.
 
Parklate rajamisega kaasnenuks ulatuslik rannaäärse metsa raadamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine, mis on ilmsesti vastuolus nii ala looduskaitseliste eesmärkide kui kohalike elanike huvidega. Samuti on sarnaste pretsedentide alusel arvata, et parklate ehitusele ja ehituskeeluvööndi vähendamisele võib järgneda edasine kinnisvaraarendus.
 
Vaide esitamise järel tutvustasid kohalikud elanikud olukorda uuele Lääne-Harju Vallavalitsusele, kohapeal käis olukorraga tutvumas ka vastne vallavanem Jaanus Saat. Vallavalitsusega peetud läbirääkimiste tulemusel saavutati mõlemaid pooli rahuldav kompromiss. Käesoleval nädalal sõlmiti kokkulepe, millega vähendati Lohusalu poolsaare roheala tuumalasse kavandatud parklate mahtu tunduvalt. Ära jäeti nii ehituskeeluvööndi vähendamine kui metsaraadamised kaitsemetsades. Kokkuleppe alusel kavandatakse parklad oluliselt väiksemas mahus: vaidlusalustes parklates kokku 36 parkimiskohta endise 180 koha asemel.
 
Kokkuleppele kirjutasid alla Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ühelt poolt ja Eesti Metsa Abiks, Lohusalu Poolsaare Loodusselts ning eraisikutest vaidlustajad teiselt poolt. Kompromisslahendust tutvustatakse planeeringu avalikul arutelul 27. juunil.
 
 
Loe lisaks:
Jaga

Teised uudised