9.03.2018: EMA PEATAS SOOMAA RAIED

 

Kolmapäeval (7.03) esitas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Keskkonnainspektsioonile (KKI) ja Keskkonnaagentuurile (KAUR) avaldused, paludes Soomaa raied viivitamatult peatada ning tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju põhjustamist. Praeguseks on metsatööd rahvuspargi südames peatatud ning täna saatis EMA KKI-le täiendavad küsimused.

 

Metsaportaali kaart Natura 2000 kihtidega. Sinise äärega pentagoon keskmest all ja vasakul on hiljuti raiutud Tõramaa kinnistu

Keskkonnaameti sõnul on tegemist väga tõsiste süüdistustega, mille kontrollimine olevat nende hinnangul enne lume sulamist keerukas. EMA täiendavad küsimused puudutasid peamiselt raiete kooskõla Metsa majandamise eeskirja ja Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavaga, täpsemalt paluti määrata ära paljude puude ning puistute tegelik vanus ning teha kindlaks, et ei ole raiutud puid, mille raie on Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavaga keelatud. Lisaks leiab EMA, et väärinventeerimine ei ole üksikjuhtum, vaid tegu on levinud ning süstemaatilise praktikaga, mille edasiseks ärahoidmiseks tuleks hakata kiireid ning otsustavaid samme astuma. Pilootprojektina võiks seda katsetada just Natura 2000 aladel, mille alla kuulub ka Soomaal raiutud Tõramaa kinnistu, kuna Natura alade seisukord Eestis on juba pikemat aega halb.

 

Tutvu ametkondadele esitatud dokumentidega:

 

 

 

Loe lisaks:

 

Jaga

Teised uudised