16.10.2018: EMA SAATIS VALITSUSORGANITELE EST-FORI REP MENETLUSE PIKENDAMIST VÕI UUE ALGATAMIST KRITISEERIVA KIRJA

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis täna hommikul Vabariigi Presidendile, Vabariigi Valitsusele ning Riigikogu ja Saarde vallavolikogu liikmetele avaliku kirja, milles leidis, et Est-Fori tselluloositehase riigi eriplaneeringu menetluse pikendamine või uue algatamine ei ole kooskõlas ühiskonna ootustega ja valitsuse poolt antud lubadustega.

 

Riigikohtu 11.10.2018 otsus määratles planeeringuala „indikatiivsena“, mis tähendab, et tehase asukohta saab leida ka väljaspool planeeringuala. Est-For on varasemalt soovinud aga Pärnu, Põlva ja Jõgeva maakonna planeeringualast välja jätmist, kuna need polevat tehase ehitamise seisukohalt perspektiivsed alad. Alade muutumist perspektiivseks ei ole avalikult põhjendatud.

Kuna Saarde vallavolikogu infosüsteemist leitava ja ennetavalt valmistatud pooldava otsuse loomiskuupäev kokku eelpoolnimetatud Riigikohtu otsuse väljakuulutamise päevaga, siis võib eeldada, et Est-For ei soovi jätkuvalt tehast Saarde valda rajada, vaid kasutab Saarde valda pelgalt abinõuna eriplaneeringu menetluses hoidmiseks, et edaspidigi menetluse eelistest osa saada.

EMA kutsus oma kirjas üles ka planeerimisseadust ühiskonnale vastuvõetavamaks muutma, leides, et praegune praktika näib üldsusele tugevalt arendaja poole kallutatuna. Toonitati, et arendajale huvipakkuvaid uuringuid on võimalik läbi viia ka väljaspool planeeringumenetlust.

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised