9.04.2018: SOOMAA RAIERIKKUMISTE ÜLE ALUSTATI VÄÄRTEOMENETLUST

 

Kuu aja eest tegi kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Keskkonnainspektsioonile (KKI) avalduse seoses Soomaa rahvuspargis toimunud raietega. Praeguseks on ühenduse kahtlustused kinnitust leidnud, kuna kõnesolevas asjas on inspektsioon alustanud väärteomenetlust juba kahe rikkumise kohta.

Märtsi alguses saatis Eesti Metsa Abiks KKI-le avalduse seoses Soomaa rahvuspargis, Tõramaa kinnistul toimunud raietega, mille puhul kahtlustati mitmesuguseid eksimusi nii Metsaseaduse, Metsa majandamise eeskirja kui Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja vastu. Lisaks sellele on ühenduse hinnangul alust kahtlustada ka kinnistute tahtlikult nooremaks inventeerimist, võimaldamaks võimalikult suurt raiet, kuna Soomaa rahvuspargis ei tohi erinevaid puuliike teatud vanusest alates enam raiuda.

Avalduse saatmise ajal kontrollisid aktivistid laialdast pahameelt tekitanud 40-hektarilist raiet otse Soomaa rahvuspargi südames, sealse külastuskeskuse vahetus läheduses, leides peale droonidega ala uurimist ja avaliku andmestiku võrdlemist, et maa kasutusvaldust omav Strobus OÜ on tõenäoliselt läbi viinud metsapettuse.

Praeguseks on Keskkonnainspektsioon kinnitanud rikkumised kahel eraldisel ning algatanud rikkumiste kohta ka väärteomenetlust. „Metsaseaduse § 31 lg 2 kohaselt ei tohi puistu esimese rinde rinnaspindala viia väiksemaks metsa majandamise eeskirja lisas 1 sätestatust,“ selgitas KKI kodanikuühendusele saadetud vastuses. „Eraldisel 31 oli harvendusraiejärgne rinnaspindala viidud madalamale kui lubatud alammäär.“ Lisaks sellele tuvastati laiuse nõude rikkumine eraldisel 25.

Seni on uurimata veel kaitse-eeskirjaga kehtestatud vähemuspuuliikide väljaraie keelu rikkumine ning kokkuveoteede kahjustused. Metsa nõuetekohase uuenenemise kontrolli osas ootab KKI vastust Keskkonnaametilt, inventeerimisandmete õigsusega tegeleb aga Keskkonnaagentuur.

 

Tutvu ametkondadele esitatud dokumentidega:

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised