Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

05.12.2019: KOSE VALLAS TOIMUVAD RAIED VAJAVAD KOHEST PEATAMIST


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Hetkel on Kose vallas alustatud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolseid raietöid, mis lähevad osaliselt vastuollu kohaliku üldplaneeringuga, kahjustades Sinilille ja Soone tänavate äärde jäävat alevikku ning vajades seetõttu senisest tunduvalt laiapõhjalisemat kaasamist ning ka keskkonnamõju eelnevat hindamist.

Punasega on märgitud RMK poolt planeeritud lageraiete alad, mis avavad aleviku tuultele, põllumajandussaastele ja maanteemürale, ehk siis ühelt poolt eraldised 10, 11, 12 ja 13 ning teiselt poolt eraldised 2 ja 3

Osad RMK poolt käesoleval sügisel lageraiete alla määratud aladest on perspektiivse üldplaneeringuga rohealadeks määratud ning lageraie kahjustaks nende toimimist sellisel määral, et õigustaks ala rohevõrgustikust välja määramist. 

Kaardil on märgitud punasega RMK poolt planeeritud lageraiete alad, mis avavad aleviku tuultele, ehk siis ühelt poolt eraldised 10, 11, 12 ja 13 ning teiselt poolt eraldised 2 ja 3. Kollasega on märgitud otseselt mõjutada saavad majapidamised ja vara. Sinisega on märgitud tuulekoridorid väga suurelt avatud põllumaalt.

Hetkel [seisuga 5.12.2019 – toim] töötavad RMK plaane teostavad metsatraktorid kohalike teadete põhjal Sinilille piirkonna vastas üle Kose-Jägala maantee eraldisel nr 8 ja liigub edasi eraldisele 15 (vaata kõrvalolevat pilti). Eraldisel 15 toimub praegu eelnev saemeeste lõikus ehk alusmetsa puhastus enne harvesteri poolse töö alustamist. Eraldistele 2 ja 3 ning 10, 11, 12, 13 on lubatud kohe järgmiseks saemehed peale saata, ent just need on ühtlasi eraldised, mis tuleks eeltoodud argumentidest tulenevalt lageraietest puutumata jätta. 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks on esitanud RMK-le, Kose vallale ja FSC säästva metsamajandamise sertifikaati hindavale audiitorfirmale Nepcon pöördumise, et peatataks viivitamatult Kose vallas alustatud raietööd, alustamaks laiapõhjalist ning FSC indikaatoritele vastavat avalikkuse kaasamise protsessi ja mõjude hindamist kavandatud raiepiirkondades, mis lähevad vastuollu kehtestatava üldplaneeringuga.  

Argumendid Sinilille ja Soone tänava alevikku ümbritsevate metsade (eraldised 2 ja 3 ning 10, 11, 12, 13) säilitamiseks lageraiest:

1) Antud hetkel on olemasolev mets ainukeseks kaitsetõkkeks ja idast tulevate tormituulte summutajaks, kusjuures seda mõlemal fookusesse tõstetud metsalapil.
2) Kaardilt on ka näha avatud aktiivpõllumajanduse alad, mistõttu võib eeldada, et peale lageraiet hakkavad ka pestitsiidid mööda avatud tuulekoridori inimeste majapidamistesse liikuma ja kohalikke elanikke otseselt kahjustama.
3) Teiselt küljelt jääb peale lageraieid alevikule avatuks Kose-Jägala maantee aktiivne liiklusvoog, mis samuti peale tuulekoridoride avamist nii heitme- kui mürareostusega kohalikele elanikele senisest suuremat survet hakkab avaldama.
4) Raiutav mets lõikab ära loomade ainukese koridori pääsemaks põhja ja loode suunas rändama.
5). Sinilille alusmetsa näol hävib väljakujunenud liigirikkus eraldistel 10, 11 ja 12.
6) Ohtu satuvad eraldisel 10 asetsev allikas ja suur kuklasepesa.
7) Alevikku ümbritsevatel metsadel on ka muinsuskaitseline väärtus, kuna II ilmasõja ajal toimus seal piiramislahing, vanemad inimesed võivad seda veel kinnitada (Võlle talu). Metsas asub ka laskekaevikuid.
8) Eraldisel 2 Sinilille tn kõrval võib asuda ka muinsuskaitse objekt esimese Eesti Vabariigi aegse lasketiiru näol (koordinaadid vajavad veel täpsustamist). 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised