16.03.2020: ÜLE VIIE HEKTARI METSISE MÄNGUALASID LAGERAIEST PÄÄSTETUD!

29. veebruaril vaidlustasime kolm Ida-Virumaale metsise mängualale väljastatud lageraieluba:

4. märtsil ehk viis päeva pärast vaiete esitamisest tegi RMK Keskkonnaametile avalduse, et lageraieload tühistataks.

Täname RMK-d kiire tegutsemise eest ja töötame edasi selle nimel, et metsise mängualadele väljastatud lageraieload päevavalgele tuua ja peatada!

Meile teadaolevalt on suured lageraied kaitsealuste liikide sigimis- ja pesitsusaladel otseses vastuolus FSC säästva metsamajandamise sertifikaadi nõuetega, millega on seletatav seegi, miks RMK mängualadele väljastatud lageraieteatised avaliku tähelepanu korral tagasi võtab, kuigi Keskkonnaamet on need seaduslikuks tunnistanud.

Metsise ja kogu maailma looduse abiks!

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised