Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

9.12.2019: VASTUSEIS KOSE LAGERAIETELE KASVAB


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Möödunud nädalal (5.12.2019) palus Eesti Metsa Abiks kohalike elanike nimel lageraiete peatamist Sinilille ja Soone ning samuti Võlle-Ravila tee äärde jäävates metsades, mis on ühtlasi paljudele majapidamistele otseseks tuule-, maanteemüra- ja põllumajandussaastetõkkeks.

ANNA ALLKIRI KOSE ALEVIKU METSADE KAITSEKS!

Pöördumise järel pidurdati raietegevust vaidlusalustes metsades, samal ajal jätkub raiumine aga aleviku ülejäänud metsades, mille säilimise avalikule huvile ja ökoloogilisele väärtusele kodanikuühendus täna hommikul RMK, valla ja Nepconi tähelepanu juhtis.

Avaliku huviga vastuollu minevad lageraiele määratud alad viirutatud sinisega

Lageraiete vastu räägib nii keskkonnakaitseline kui avalik huvi
Täna hommikul (9.12.2019) EMA poolt edastatud pöördumises selgitatakse Kose aleviku elanike põhjendatud huvi, et lageraiet ei toimuks ka katastriüksusel 33702:002:0317 eraldistel 1, 2 ja 4 ning katastriüksusel 33702:002:0316 eraldistel 1 ja 6.

Katastriüksuse 33702:002:0317 eraldis 4 ning katastriüksuse 33702:002:0316 eraldis 6 piirnevad RMK enda poolt vääriselupaigaks märgitud eraldistega. Seetõttu on küsitav, kas vääriselupaika saab tervikuna säilitada kui kõrvaloleval eraldisel on teostatud lageraie.

Katastriüksusel 33702:002:0317 eraldisel 4 asuvad ligi 100 aasta vanused puud, sh vanad haavapuud, mis on koduks haruldastele linnuliikidele. Kohalike elanike vaatluste põhjal eluneb nendes metsades ka mitmeid kaitsealuseid linnuliike, kelleks on värbkakk (III kat), valgeselg-kirjurähn (II kat), väike-kirjurähn (III kat), hallpea-kirjurähn (III kat), laanerähn (II kat), musträhn (III kat), laanepüü (III kat). 

Katastriüksuse 33702:002:0317 eraldis 2 asub Pirita jõe ääres ning jõekalda tõusunurk on üle 10%. Vastavalt Keskkonnaministri määrusele „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused“ § 17 lõige 2 punkt 2 on nimetatud asjaolu puhul tegemist vääriselupaigaga (jõgede ja järvede laugjad kaldanõlvad, kus kalda tõusunurk mahub vahemikku 5–20° ning jõgi on laiem kui 5 meetrit), ning seetõttu on kõnealuse eraldise lageraie näol tegemist vääriselupaiga hävitamisega.

Lisaks asuvad katastriüksuse 33702:002:0317 eraldiste 1 ja 4 ning katastriüksuse 33702:002:0316 eraldise 6 kõrval Kose sanatooriumi tee (11122) ning Kose-Ravila-Nõmbra tee (11123), mida kasutatakse aktiivseks puhkamiseks ning seenel ja marjul käimiseks. Nimetatud teid kasutavad lapsed kooli liikumiseks ning teed ühendavad Kose ja Ravila alevikku, kus elab kokku üle 2800 inimese.

Lageraietele eelneb alusmetsa raie, mis hävitab täiskasvanud puude järelkasvu, liigilise mitmekesisuse ning loob aluse vaid monokultuurilisele metsale.

Riigihalduse minister Janek Mäggi on teinud Kose Vallavalitsusele 18.11.2018 seoses uue üldplaneeringu menetlusega ettepaneku (nr 14-11/8080-2), milles soovitab asulaid ümbritsevate metsaalade määratlemist puhkemetsana ning nendel aladel lageraie piiramist. Kose vald on antud soovitusega ka nõustunud.

Kehtivas Kose valla Üldplaneeringu punktis 2.3.1 on kirjas: „Vajalik on metsade säilitamine. Metsade majandamine toimub keskkonnaseisundi hoidmist ja keskkonnakaitse eesmärke silmas pidades. Tiheasustusaladel kasvava metsa metsakategooriaks on kavandatud kaitsemets. Kaitsemetsade majandamisel arvestatakse piiranguid nende kasutamise tingimustes (langid kuni 30 m laiused jm). Oluline on säilitada ja luua uusi nn rohelisi koridore liiklusmagistraalide äärde ning tihehoonestusega alade vahelistele aladele

Vastavalt kehtivale Kose valla üldplaneeringule on nimetatud kinnistud ja eraldised rohekoridoris ning otsust lageraieks ei tohi anda niisama lihtsalt ja ilma eelneva mõjuhinnanguta.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised