Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

1.12.2020: INIMESED KODUMETSADE KAITSEL


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Mis toimub Suurupis, Iklas ja Kosel? Kolm erinevat lugu, üks ühine eesmärk – hoida eestimaalaste kodumetsasid!

Kohalike töökoosolek Suurupi tuletornis

SUURUPIS toimus eile (30.11) kohalike töökoosolek. Piirkondlik liikumine sai alguse novembri alguses, kui kokku tulnud initsiatiivgrupp koostas RMK-le ettepanekud lageraie- ja metsakuivenduskavade peatamiseks, et koguda kogukonna valitud eksperdiga novembrikuu jooksul täiendavat infot metsade olukorra kohta, saamaks selgust, kas rannametsade lageraie ja kraavide rekonstrueerimise kavad on ikka parim lahendus piirkonna metsadele. Pöördumine anti riigimetsa majandajatele üle 6. novembril toimunud teavituskoosolekul.

Praeguseks hetkeks on maastikuökoloog Anneli Palo koostanud kohalikele elanikele annetusena esmase eksperthinnangu, millest ilmnes, et Suurupi metsad on tunduvalt liigirikkamad ja eripärasemad, kui seni arvatud. Hinnang näeb ette vajadust peatada koheselt lageraiete ja kuivendussüsteemi rekonstrueerimise kavandamine. Selle asemel tuleb läbi viia põhjalik loodusväärtuste ning pärandkultuuriväärtuste inventuur kogu alal, mis jääb Munakivi tee ja Ninamaa neemele viiva Erika tee vahele.

Kohalikud elanikud on eksperthinnangu RMK-le üle andnud ning ootavad uue kuupäeva teada saamist, et värskete teadmiste valguses Suurupi metsade edasise saatuse üle plaani pidada.

IKLAS on suhted RMK-ga kulgenud märksa keerukamalt, kuna novembri alguses alanud raietööd tulid valdavale osale kohalikest elanikest ja suvilate omanikest üllatusena, sest raietele eelnenud teavituskoosolekute info jõudis vaid üksikute inimesteni.

RMK peametsaülem Andres Sepp 26. novembri RMK ja kohalike elanike vahelisel kohtumisel

Eile (30.11) andsid piirkondlikud ühendused Tallinna Halduskohtusse kaebuse, peatamaks RMK raietööd Oandu-Ikla matkatee ja Rannametsa-Ikla vana maantee äärsetes metsades, mis jäävad turismiobjektina tuntud Romantilise rannatee kõrvale. Novembri alguses alanud raietööd tulid valdavale osale kohalikest elanikest ja suvilate omanikest üllatusena, kuna raietele eelnenud teavituskoosolekute info jõudis vaid üksikute inimesteni.

Kaebuses nõutakse Keskkonnaameti poolt kinnitatud ja RMK raieid lubavate metsateatiste tühistamist. Samuti esialgse õiguskaitse kohaldamist, millega raietööd lõpliku otsuse langetamiseni viivitamatult peatataks. Kaebaja on seisukohal, et kui raietööde tulemusena hävib kaunis keskkond, millest oluline osa on juba pöördumatuid kahjustusi saanud, siis kaotab piirkond oma atraktiivsuse turistide, puhkajate ja kohalike elanike jaoks. Metsa säilimine on kohaliku kogukonna ja majanduse jätkusuutlikkuse küsimus, kuivõrd sealsed MTÜ-d ja ettevõtted sõltuvad täielikult looduskaunis alas suvitavate inimeste majutamisest ja teenindamisest.

Kohalike elanike ulatusliku vastuseisu järel on RMK esindajad teinud ettepaneku üksikud alad käesoleval aastal raiest välja jätta, saavutamaks kogukonnaga kirjalikku kokkulepet metsatöödega jätkamiseks. Piirkonna elanikele pole selline kokkulepe aga piisav, kuna suurem osa vaidlusalustest metsadest saab raietega sellegi poolest liigselt kahjustatud. Samuti pole kindlust selles osas, et RMK praegu rahule jäetavaid metsatükke järgnevatel aastatel raiuma ei tule.

RMK ja kohalike elanike vaheline kohtumine Kosel, 20. novembril

KOSEL heitlevad inimesed RMK-ga juba üle aasta, olles seni suutnud metsade raiumist küll tagasi hoida, aga seda ainult tänu pidevale ponnistusele, kusjuures metsade lõplik saatus on ikka veel lahtine. Saaga sai alguse 2019. aasta detsembri alguses, kui kohalikud esitasid RMK-le pöördumised juba alustatud lageraiete koheseks peatamiseks. Lageraied said toona küll peatatud, ent RMK pole kavade ellu viimisest tänaseni loobunud.

Kohalike elanike, RMK ja Kose vallavalitsuse vahel on vahepeal toimunud mitmeid kohtumisi, arutamaks asulametsade hoidmise küsimust. Kohalikud on andnud RMK-le ja vallale põhjalikku sisendit selles osas, missuguseid kaitse- ja rekreatiivfunktsioone lageraiesse kavandatavad metsad kohalike jaoks täidavad. RMK seevastu kaitseb seisukohta, nagu oleks lageraie piirkonna metsade jaoks ainus mõeldav saatus.

Viimane kohtumine RMK ja kohalike elanike vahel toimus üleeelmisel reedel (20.11), kus kokkulepe jäi endiselt sõlmimata ning lepiti kokku korraldada uus kohtumine RMK ja väiksema ringi kohalike elanike vahel, et riigimetsa majandajate raiekavad uuesti põhjalikult läbi arutada.

KOKKUVÕTTEKS: Suurupi, Ikla ja Kose sündmused näitavad, et ehkki RMK metsamajanduskavades kaasa rääkimine on keerukas, on see siiski võimalik. Mida varem jaole saame, seda parem, aga lootust ei maksa jätta ka siis, kui saame raietest teada alles siis, kui need juba käivad.Kui tahad oma kodumetsade kaitseks midagi teha, aga ei tea, kust ja kuidas alustada, siis küsi EMA-lt abi, kirjutades meile abi@eestimetsaabiks.ee.

Üheskoos Eesti metsa ja maa abiks!

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised