Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

16.07.2020: KODANIKUD OTSIVAD PADISE PUHKEMETSADE KAITSEKS VALLALT JA FSC-LT ABI


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Täna hommikul esitati Lääne-Harju vallale ja Riigimetsa Majandamise Keskusele kaks eraldiseisvat pöördumist, et suve lõppu ja sügise algusesse planeeritud raiekavad Padise metsades peatada. Pöördumised koostas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) koostöös Padise elanikega, kes EMA-ga abi leidmiseks ühendust võtsid.

RMK teavitusüritus Padisel

RMK raiekavad Padise alevi ja Kasepere küla vahel kasvavas männikus tekitavad kohalike seas laialdast vastuseisu. Tegemist on kogukonnale olulise puhke- ja virgestusmetsaga, millel on oluline roll nii kohaliku puhkemajanduse toimimises kui piirkonna elanike rekreatiivalana. Metsa on rajatud ka tervise- ja suusarajad.

RMK plaanib alustada raietega juba käesoleva aasta augustis, minnes vastuollu kohaliku kogukonna nägemusega Padise metsade kasutusest ja rollist. Enam kui kümne hektari ulatuses lageraieid, aegjärkseid ja harvendusraieid soovitakse teostada majapidamiste, suuremate teede, puhke- ja suusaradade ning metsast läbi jooksva Kloostri jõe vahetus ümbruses. Raietööde teostamise korral lõhutaks roheala üldist terviklikkust, kahjustades sellega nii ala rekreatiivset kui ökoloogilist väärtust. Samuti kohaliku kogukonna võimalusi puhkemajanduse arendamisel. Kahjustada saaksid ka metsade kaitsefunktsioonid tuule-, müra- ja saastetõketena piirkonnas asuvatele majapidamistele.

29. juunil korraldas RMK Padise metsas raietest teavitamise koosoleku, kus osales arvukalt Padise elanikke. Kohalikud väljendasid oma vastuseisu kavandatavatele raietele ning tõid esile metsade olulise rolli puhkemajanduses ja kogukonna elus. RMK esindajad lükkasid argumendid rekreatiivsete väärtuste raietega kahjustamise kohta ümber selliste väidetega, nagu „me kõik kasutame puitu, ja ühelgi teisel viisil kui raiudes me puitu ei saa.“ (“Padise metsaarutelu kiskus tuliseks”, 10.07.2020, Harju Elu, autor Andres Tohver) EMA-le ütlusi andnud kohalik elanik Tiit Kariste ütles toimunud koosoleku kohta kokkuvõtvalt: “Ei käidud asja arutamas, aga tehti teatavaks, mis tegema hakatakse.”Kuna raiekavad üritatakse läbi suruda kohalike elanikega kooskõlastust saamata ja kompromissi otsimata, siis palus kodanikuühendus Lääne-Harju vallavalitsuselt ja vallavolikogult abi raietööde peatamisel. Vallavanem Jaanus Saatile ja vallavolikogu esimehele Külli Tammurile üle antud pöördumises selgitati, et vald saab seada omavalitsuse territooriumil asuvatele metsadele põhjendatud majandamispiiranguid metsade rekreatiivsete ja ökoloogiliste funktsioonide säilitamiseks. „Kõnealused metsad on suure avaliku huviga alad, seepärast peab vald seisma oma elanike õigustatud ootuste eest, hoides rekreatiivse elukeskkonna säilimist,“ seisis edastatud pöördumises. Kuna RMK soovib alustada raietega juba augustis või septembris, siis paluti vallal tegutseda võimalikult kiiresti, hoidmaks ära kahju tekitamist vallale tervikuna ja selle elanikele.

Pöördumises tehti ettepanek korraldada Lääne-Harju vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajate, kohalike elanike ja Eesti Metsa Abiks ühenduse vahel kohtumine Padise rahvamajas, selgitamaks omavalitsuse esindajatele koostöös kohalike elanikega vallametsade rekreatiivset väärtust ja puhke- ning virgestusfunktsioonide hoidmise vajadust.

RMK-le esitatud pöördumises loetles kodanikuühendus FSC-sertifikaadi tingimused, mida riigimetsa majandajad praeguse tegevuse käigus on rikkunud, vannutades riigimetsa majandajaid oma käitumist korrigeerima ning sertifikaadi omamiseks seatud tingimusi täitma. Pöördumine esitati teadmiseks ka Eesti FSC-le ehk Hea Metsanduse Kojale, sertifikaadi audiitorfirmale Nepconile.
Sertifikaadi nõuete täitmise tagamiseks tehti pöördumises ettepanek vaadata RMK raiekavad koos kohalike elanike ja sõltumatute ekspertidega üle ning teha ka täiendavad ekspertuuringud, kuna praegusel juhul on põhjendatud oht, et uuendus- ja hooldusraietega kahjustatakse olulisel määral Padise vallas elavate inimeste elukeskkonda ja võimalusi piirkonna arendamiseks. Ettepaneku arutamiseks tehti RMK-le ettepanek korraldada riigimetsa majandajate, kodanikuühenduse koordinaatorite ja Padise elanike vaheline kohtumine, et selgitada seisukohtasid metsade rekreatiivse väärtuse ja olulisuse kohta kohalikule kogukonnale.

Kompromissikohana toonitati nii vallale kui RMK-le esitatud pöördumistes võimalust asendada uuendus- ja hooldusraied väiksemamahuliste, hoolikalt maastikku sobitatud valikraietega, mis ei kahjustaks ala rekreatiivseid ega ökoloogilisi väärtusi.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised