Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

23.12.2020: KESKKONNAMINISTRI SÕNUL PEAB RMK ENNE METSATÖÖDEGA ALUSTAMIST JÕUDMA KOHALIKU KOGUKONNAGA KOKKULEPPELE


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Keskkonnaminister Rain Epler vastas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) küsimustele Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevuse osas kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH alade majandamisel, kinnitades, et enne metsatöödega alustamist peab RMK saavutama kohalike elanike ja omavalitsustega töödele esitatavates tingimustes kokkulepped.

Kaasamiskoosolek Kose alevikus

Keskkonnaminister selgitas, et RMK poolt läbi viidavad kaasamispraktikad lähtuvad 2017. aasta 1. septembrist kehtima hakanud seadusemuudatusest (Metsaseaduse § 43 lõige 9), mille kohaselt on riigimetsa majandajal kohustus kaasata asustusüksuse lähedal asuva metsa majandamisel tööde planeerimisse kohalik kogukond või selle elanikud.

Ministri sõnul tulenes seadusemuudatus asjaolust, et mets pole elukeskkonnaks vaid elusloodusele, vaid ka kohalikele elanikele, kes kasutavad metsa pakutavaid avalikke hüvesid. Seadusemuudatust on Epleri sõnul kirjeldatud kui esimest sammu selleks, et riigimetsa majandajal oleks selge kohustus enne metsatöödega alustamist suhelda nende kogukondadega, kes igapäevaselt metsa kasutavad. Teise sammuna kirjeldab minister seaduses toodud mõiste „asustusüksuse lähedal asuvad metsad“ laiendamist RMK poolt mõisteks „kõrgendatud avaliku huviga alad“.

„Kõrgendatud avalike huvidega aladel tuleb seada eesmärgiks, et enne metsatöödega alustamist oleksid sõlmitud kokkulepped kohalike elanike ja omavalitsustega“, selgitas minister. Kui inimesed soovivad mingi riigimetsa ala määramist kõrgendatud avaliku huviga alaks, siis tuleb ministri sõnul suhelda selles osas RMK-ga ning esitada oma põhjendatud seisukohad.


Samal ajal selgitas minister, et kuigi § 43 lõige 9 kohustab RMK-d kohalikke elanikke ja kogukondi metsamajandusliku tegevuse planeerimisse kaasama, siis ei keela see metsa majandamist, samuti lageraiet neil aladel.

„Kuna kohalike elanike kaasamine kui selline on RMK-le seadusega pandud kohustus, siis oleks kaasamise läbi viimisel korrektne lähtuda justiitsministeeriumi poolt soositud kaasamise heast tavast,“ kommenteeris omakorda Eesti Metsa Abiks koostöö ja kommunikatsiooni koordinaator. „Vastavalt heale tavale tuleb välja töötatav eelnõu, milleks on KAH alade metsamajandusliku tegevuse korraldamisel metsa majandamise kava väljatöötamise kavatsus,esmalt avalikule konsultatsioonile panna, et koguda huvirühmade ettepanekuid ja kavatsusi. Seni on RMK tegelenud vaid omapoolsete kavade tutvustamisega, mille tõttu tekib kogukonna poolt sageli ka vastuseis tutvustatavatele plaanidele. Nende arvamusi ja seisukohtasid pole ju kava koostamise ajal küsitud ega nendega arvestatud.“

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised