Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

11.01.2020: KOSE ELANIKE JA RMK VAHELINE VASTASSEIS SÜVENEB


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Kose aleviku metsad on allikaterikkad, eripärase geoloogiaga maastikud, mis pakuvad rõõmu nii kohalikele elanikele, kooliõpilastele kui kaugemalt tulnud ränduritele.

Möödunud aasta lõpul alustas Riigimetsa Majandamise Keskus Kose metsades ulatuslike raiekavade ellu viimist.

Kohalikud elanikud võtsid ühendust kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks ja üheskoos suudeti raied peatada – ometi on nende jätkamine vaid aja küsimus.

Kuue aasta eest toimunud raietööde käigus rüüstas RMK kohaliku allika, mis varustab oma veega Köstrioja ning teisi ümberkaudseid allikaid, suubudes lõpuks Pirita jõkke ja jõudes niimoodi pealinna veestiku; ehkki raietööd teostati kuus aastat tagasi, on allikas ikka veel umbes ning nüüd ka kinni kasvamas. Muu hulgas kasutas RMK allikast välja suubuva Köstrioja suuet metsa väljaveoteena, väljaveoteeks laotud oksarisu pole aga siiani ära koristatud

Vaatamata kohalike vastuseisule ei soovi RMK lageraiete pindalasid vähendada ega lageraiet mõne teise raieliigiga asendada. Inimestele pakutakse võimalust säilikpuude, pärandkultuuriobjektide, allikate ja raiealade piiride üheskoos välja märkimiseks, kuid kõrvale jäetakse küsimus eriliste loodus- ja kultuuriobjektide k e s k k o n n a säilitamisest.

Kuna tegemist on allikaterikka piirkonnaga, mille vesi kantakse läbi Kose metsade Pirita jõkke, siis peab erilist tähelepanu pöörama küsimusele, ega raietega ei kahjustata allikaid ja ühes nendega kogu Tallinna lähiümbruse veestikku.

RMK väidab Kose rahvale, et nende käsutuses on parimad spetsialistid, kes kõige heaperemehelikumal moel loodusväärtusi enne raieid inventeerivad ja nende eest hoolt kannavad.

Ometi raiusid riigimetsa majandajad kuus aastat tagasi lagedaks märkimisväärse läbimõõduga allikat ümbritseva metsaeraldise, kasutades allikast välja voolava Köstrioja suuet raiutud puidu väljaveoteena ning ummistades sellega nii allika kui ojasuudme.

Kuus aastat tagasi toimunud raie järel on allikas ikka veel toona korda saadetud raietegevusest umbes. Kohalikud elanikud on palunud RMK-lt võimalust allika puhastamiseks, aga metsaülem pole seda andnud, väites, et riigimetsa majandajad saavad olukorraga kohalikest paremini hakkama.

Möödunud aasta lõpus teostatud raietööde käigus rajas RMK metsa väljaveotee otse üle muinsuskaitselise väärtusega kiviaia

Samal ajal, kui lageraiega ummistatud allikas riigimetsa majandajate poolt saatuse hooleks on jäetud, kavandab RMK kose alevikus juba uusi, senisest veelgi ulatuslikumaid raiekavasid.

Kodanikuühendus on teinud Keskkonnaametile, Keskkonnagentuurile ja Maa-ametile taotluse „Sinilille“ allika arvele võtmiseks Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS). Allikas on tähistatud juba 1894 aasta kaardil ja toimib siiani. Piirkonna loodusväärtused on inventeerimata ja kogukond peab tegema ametnike tegemata tööd, et päästa kaitstavaid objekte ja keskkonda.

Kui soovid osaleda Kose metsade kaitseks vajadusel loodavas inimketis või tunned muret oma koduümbruse metsade pärast, kirjuta meile abi@eestimetsaabiks.ee

Kose ja kogu maailma metsade abiks!


Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised