Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

4.12.2020: ROMANTILISE RANNATEE RAIEKAVAD ON VASTUOLUS FSC REEGLITEGA


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Eesti Metsa Abiks (EMA) analüüsis Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsamajandamiskavasid Ikla-Oandu matkaraja ja Treimani-Metsapoole küla ümbruse metsades, tuvastades hulgaliselt puudujääke FSC säästva metsamajandamise sertifikaadi reeglite täitmisel. Täna varahommikul edastati analüüs sertifikaadi järelvalveorganisatsioonile NEPCon.

FSC sertifikaadi omanikuna peab RMK järgima NEPConi metsamajandamise standardit, kusjuures sertifikaati on RMK-l vaja selleks, et tööstustele varutav puit oleks rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimeline. Nii näiteks ei saa Euroopa suurim pelletitootja Graanul Invest, kes on hetkel RMK suurim klient, turundada oma toodangut taastuvenergia sildi all Lääne-Euroopa energiajaamadele, kui RMK-lt ostetav puit pole FSC reeglite järgi varutud.

NEPConi metsamajandamise standard näeb ette, et metsaraiete läbi viimiseks koostatakse majandamiskava, mis peab muu hulgas sisaldama kavasid haruldaste, ohustatud ja hävimisohus liikide kindlakstegemiseks ja kaitseks ning sotsiaalmajandusliku taustaolukorra kirjeldust. Samuti tuleb majanduskavadele lisada keskkonnamõjude hindamise aruanne, mis peab valmima enne töödega alustamist.

RMK on kõik selle tegemata jätnud, tutvustades kohalikule kogukonnale käesoleval sügisel äärmiselt puudulikke metsamajandamiskavasid, mille alusel Ikla-Oandu matkaraja ning Treimani ja Metsapoole külade ümbruses novembri algusest saadik on raietöid teostatud. Kavad sisaldavad peamiselt metsa puuliigilise ning vanuselise koosseisu kirjeldust ja ülevaadet kavandatavate raiete liikidest ning raiutavate eraldiste suurustest. Igasugune sotsiaalne, keskkonnaalane ning ka põhjalikum metsakasvatuslik ja raietehnoloogiate alane selgitus on kavast välja jäetud. Kodanikuühendus ootab FSC sertifitseerimiskeemi järelvalveorganilt selgeid seisukohti RMK tegevuse osas.

Tutvu EMA analüüsiga Ikla-Oandu matkaraja ja Treimani-Metsapoole küla ümbruse metsamajanduskavade puudustega siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2020/12/RMK_eksimused_FSC_sertifikaadi_vastu_Ikla-Oandu_matkaraja_ja_Treimani-Metsapoole_kula_metsade_majandamise_kavades.pdf

Kohalike seas on raied leidnud ulatuslikku vastuseisu, millest tingituna tegid piirkonna elanikud raiete peatamiseks käesoleva nädala alguses kaebuse Tallinna Halduskohtule. Majandamiskavade alusel läbi viidav raietegevus käib muu hulgas olulise turismiobjektina tuntud Romantilise rannatee ääres. Praeguseks on Tallinna Halduskohus peatanud kõigi novembris väljastatud metsateatiste kehtivuse, rahuldades taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks raieohus metsadele.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised