Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

19.03.2021: EMA UUEST KAASAMISE JUHISEST – INIMESTE KODUMETSAD EI SOBI UUENDUSRAIETE MAHU TÄITMISEKS


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas keskkonnaministrile pöördumise seoses RMK uue kaasamise juhisega, mis sätestab ranged tingimused selles osas, millistes küsimustes saavad kohalikud elanikud oma kodumetsade majandamisel sõna sekka öelda. Muu hulgas välistatakse võimalus rääkida kaasa uuendusraiete mahtudes, mis on ometi avalikkuse tähelepanu tõmmanud juhtumite peamiseks murekohaks.

Kaasamiskoosolek Suurupis

17. märtsil tuli RMK avalikkuse ette teatega, et asustusüksuse lähedaste metsade majandamises uuendatakse kaasamise korda. Ühest küljest sätestatakse uue juhisega, et kohalik kogukond, elanikud ja omavalitsus saavad juba metsatööde planeerimise esimeses järgus omapoolseid ettepanekuid esitada. Teiselt poolt piiratakse tugevalt kohalike elanike võimalusi esitatavate ettepanekute sisu osas, sätestades täpsed tingimused neilt oodatavale sisendile.

Kaasamise juhise järgi ootab RMK ettepanekuid (1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatuse ja paiknemise osas, (2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamise osas (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad), (3) raiealade sobitamisel maastikku, (4) raietöödeks sobiva aja (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta kava kehtivuse perioodil) välja valimisel, (5) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus osas (kasvukohale sobivad puuliigid) ja (6) raieala väljanägemise osas raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine).

Samas juhises väidab RMK, et riigimetsa majandajad saavad arvestada vaid nende ettepanekutega, mille üle otsustamine on nende pädevuses, lisades, et uuendusraiete mahtude üle otsustamine ei kuuluvat nende mõjusfääri. Seetõttu soovib EMA keskkonnaminister Tõnis Mölderilt teada saada, kes otsustab riigimetsas läbi viidavate uuendusraiete mahtude üle ning millisel põhjusel soovitakse neid mahtusid täita Eesti inimeste asula- ja kodumetsade lagedaks raiumise arvelt.

Kuni nendes küsimustes pole selgust saadud ega avalikkust rahuldavaid vastuseid antud, seni ei ole kodanikuühenduse hinnangul korrektne asustusüksuse lähedaste metsade raietega edasi liikuda. Inimeste kodumetsad ei tohiks olla uuendusraiete mahu täitmise vahendiks, pakkumata Eesti elanikele poliitilist kaasa rääkimise võimalust oma elukeskkonnas teostatavate raiete ulatuses.

Kui inimestele võimaldatakse kaasa rääkimist vaid nö kosmeetiliste otsuste tegemiste juures, mis puudutavad raielankide paiknemist, säilikpuude välja valimist jms, võimaldamata samas sõna sekka öelda kohalikke elanikke kõige rohkem puudutavas küsimuses ehk selles, kas ja kui suures ulatuses nende kodumetsades uuendusraieid tehakse, siis pole ka tegemist reaalse, vaid ilmselgelt näilise kaasamisega.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised