Kaitsealade kaitsest

Alates 2019. aasta sügisest on Eesti Metsa Abiks esitanud Keskkonnaametile pea kolmkümmend parandusettepanekut seoses loodus- ja liigikaitsealade, samuti kaitsealuste objektide kaitse alt välja arvamise ning looduskaitsealade kaitse-eeskirjade leevendamisega. Üritame pidurdada poliitilist tendentsi, mis lubab riigi heakskiidul meie looduskaitsealadel üha rohkem lageraieid, aga ka muid majandustegevusi, sealhulgas maaparandust, ehitustöid, jahti jms.

Keskkonnaamet on seni meie ettepanekud suures osas tagasi lükanud, küll aga on olnud mõni üksik võit, mis natukene lootust annab. Samuti soovime tehtud töö abil osundada riigi vigadele meie looduskaitseliste väärtuste seisundi järjepidevas halvendamises, et olukorda muu perspektiivi puudumisel kohtu kaudu paranemisele suunata.

Ettepanekute tegemisel oleme analüüsinud Natura elupaikade seisundit, lähtudes põhimõttest, et halveneva seisundiga liikide elupaikasid ei saa kaitse alt välja arvata, kuna sellega muudetakse nende seisundit veelgi ebasoodsamaks. See on aga otseselt nii meie Looduskaitseseaduse kui Euroopa Liidu direktiivide vastane tegevus. Natura elupaikadele lisaks on analüüsitud ka kaitsealuseid liike, samuti seisame kõrge looduskaitselise väärtusega alade kaitse alla jäämise eest ning kaitse-eeskirjade leevendamise vastu. Piirangud peavad lähtuma looduse kaitsmise, aga mitte majandamise lihtsustamise eesmärgist.

Tutvu EMA ettepanekutega:

Kaitsealade kaitsest

Kaitsealade kaitsest Alates 2019. aasta sügisest on Eesti Metsa Abiks esitanud Keskkonnaametile pea kolmkümmend parandusettepanekut seoses loodus- ja liigikaitsealade, samuti kaitsealuste objektide kaitse alt välja

Read More »